Polityka prywatności

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych Administratorem podanych danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT Bik Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu przy ul. Drzewieckiego 1 oraz Przemysłowa 61, a współadministratorem Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 oraz FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsko – Biała przy ul. M. Grażyńskiego 141.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawiania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Renault Polska na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres, przez który będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe uzależniony jest od Pani/Pana zainteresowania produktami i usługami oferowanymi przez Renault Polska, które to zainteresowanie będzie systematycznie weryfikowane w celu wykluczenia możliwości naruszenia przez Renault Polska Pani/Pana prywatności.

Zbierane dane :

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Numer rejestracyjny samochodu
  • Numer nadwozia samochodu

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).